نام زیرپورتال : مرکزی
اعضای هسته پژوهشی
اعضای هسته پژوهش اداره کل امور اقتصادی ودارائی استان مرکزی
  1. حسن میرزاخانی  نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی 
  2. عباس مزیکی مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی
  3. احمد ملکی‌راد دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان مرکزی
  4. مهدی میراشرفی مدیرکل گمرکات استان مرکزی 
  5. عباس نوری سرپرست معاونت اقتصادی اداره‌ کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی 


 
 
امتیاز دهی
 
 

^