نماینده وزیر و مدیرکل اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی
نام :

نام خانوادگی:

حسن

میرزاخانی
سمت: نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی
ایمیل:

mirzakhani.h@mefa.gov.ir

شماره تلفن: فکس : 08632274000                        تلفن :08632274001
08632274002                  
آدرس:

   اراک- میدان امام حسین(ع)- جنب کوی امیر کبیراداره کل امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی

سوابق تحصیلی:

  - لیسانس حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.

  - کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد.

سوابق اجرایی:

  - سازمان حسابرسی کشور، کمک حسابرس 73-72

  - سازمان حسابرسی کشور، حسابرس 75-73

  - سازمان حسابرسی کشور، حسابرس ارشد 81-75

  - سازمان حسابرسی کشور ، سرپرست حسابرسی 83-81

  -سازمان امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی؛معاون ذیحساب 83-84

  - سازمان امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی،ذیحساب85-84

  - سازمان امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی، معاون هزینه و رئیس خزانه معین استان 89-85

  - ذیحساب اداره کل نوسازی مدارس استان مرکزی

مهارتها:

  - عضو انجمن حسابداران خبره

  - کارشناس رسمی دادگستری

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^