سرپرست اقتصادی اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی
نام :

نام خانوادگی:

عباس

نوری
سمت: سرپرست معاونت اقتصادی اداره کل اموراقتصادی ودارایی استان مرکزی
ایمیل: Noori.a@ mefa.gov.ir
شماره تلفن: فکس : 08633685178                        تلفن :08633664990
آدرس:

   - اراک- میدان امام حسین(ع)- جنب کوی امیر کبیراداره کل امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی

سوابق تحصیلی:

  - لیسانس اقتصاد بازرگانی
  - لیسانس حقوق

  - فوق لیسانس مدیریت اجرایی

سوابق اجرایی:

  - کارشناس مطالعات اقتصادی از 90-92

  - رئیس گروه سرمایه گذاری از 92-93

  - سرپرست معاونت اقتصادی از 94 تا کنون

مهارتها:

  - زبان انگلیسی
  - دانش مسائل روز سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی
  - دانش مسائل روز محیط کسب و کار

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^