معاون توسعه و مدیریت منابع
نام :

نام خانوادگی:

سمت: معاون توسعه مدیریت و منابع
ایمیل:
شماره تلفن: فکس : 08632274005                        تلفن :08632274003
آدرس:

   - اراک- میدان امام حسین(ع)- جنب کوی امیر کبیراداره کل امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی

سوابق تحصیلی:

  

سوابق اجرایی:
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^