متون عمومي

این اداره کل کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه ها، آئین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی و ... را پیش از ابلاغ به مدت 2 هفته از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ اقدام می نماید.
 

لینک دریافت نظرات و پیشنهادات


لازم بذکر است این اداره کل در راستای بهبود ارائه خدمات، پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، نسبت به اصلاح آن اقدام می نماید.

 

لینک دریافت نظرات و انتقادات درباره بهبود ارائه خدمات

نظرات و پیشنهادات پس از تائید کارشناس اداره کل، قابل مشاهده برای عموم خواهد بود.

بيشتر
^