پیوندها

Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse زیرپورتال مرکزی زیرپورتال مرکزی
Collapse صفحه اصلی صفحه اصلی
هسته پژوهشي سازمان
اطلاعيه
تست چیدمان
پرسش های متداول
منشور اخلاقی اداره کل
تاریخچه اداره کل
اهم اهداف و وظایف اداره کل
چارت اداره کل
Collapse شرح وظایفشرح وظایف
معاون نظارت مالی
معاون توسعه مدیریت و منابع
معاونت اقتصادی
حوزه ریاست
معاونت نظارت مالی
Collapse مسئولان اداره کلمسئولان اداره کل
مدیرکل
Expand معاونینمعاونین
Expand سازمان های وابستهسازمان های وابسته
Collapse ارتباطات و اطلاع رسانی ارتباطات و اطلاع رسانی
اطلاع رسانی
ارائه خدمات به متقاضیان سرمایه گذاری در استان
نشانی و تلفن مدیران
Expand ارسال مشکلات ارسال مشکلات
مزایده و مناقصه 94
Collapse سیمای اقتصادی استان سیمای اقتصادی استان
قابلیت های اقتصادی
آشنایی با استان
تنگناهای اقتصادی
تحقیقات اقتصادی
Expand گزارشات اقتصادی گزارشات اقتصادی
مراحل صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی
فرم درخواست سرمایه گذاری تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
فهرست دستگاههای خدمات و مجوز دهنده سرمایه گذاری در استان
زمینه ها و فرصتهای سرمایه گذاری استان
کتاب راهنمای سرمایه گذاری
Collapse ارتباط مردمی ارتباط مردمی
Expand سیستم ارتباط مردمی با رئیس سازمان سیستم ارتباط مردمی با رئیس سازمان
Expand درخواست ملاقات با رئیس سازمان درخواست ملاقات با رئیس سازمان
سایر پیوندها
گزارش تصویری
Collapse تماس با ما تماس با ما
صفحه دریافت پیام
هسته پژوهشی اداره
Collapse صفحه جدید_کانورت 95_مرکزی صفحه جدید_کانورت 95_مرکزی
مقدمه
معرفی کارگروه
فرآیندهای کارگروه
مشارکت الکترونیکی
Collapse کارگروه توسعه مدیریتکارگروه توسعه مدیریت
چارت گارگروه
ترکیب اعضای کارگروه
شرح وظایف و اختیارات کارگروه
کمیته های تخصصی ذیل کارگروه
برنامه جامع تحول اداری
نتایج عملکرد سازمان
مصوبات کارگروه
قوانین و مقررات
دستور العمل به روز رسانی
تکریم ارباب رجوع
صفحه ورود اطلاعات اراك
صفحه ورود اطلاعات شهرستان
فرم ورود جديد شهرستان ها
Collapse کمیته عفاف و حجابکمیته عفاف و حجاب
Expand معرفی کمیتهمعرفی کمیته
صحت عملکرد چیدمان
Collapse شورای امر به معروف ونهی از منکرشورای امر به معروف ونهی از منکر
عملکرد شورای امر به معروف ونهی از منکر
Collapse ستاد اقامه نمازستاد اقامه نماز
عملکرد ستاد اقامه نماز
مسئولان اداره کل2
نظام پیشنهادات راهبردی
نقشه سایت
بیانیه حریم خصوصی
توافقنامه سطح خدمت
فرم اطلاعات خدمت
مشارکت الکترونیکی درخصوص دستورالعمل و شیوه نامه ها
بانک فرم ها
میز خدمت الکترونیک
نمایار ماهانه
گزارشات اقتصادی
^