معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان مرکزی
نام :

نام خانوادگی:

سعید

ملا اسماعیلی
سمت: معاون نظارت مالی ورئیس خزانه معین استان
ایمیل:

Esmaelli.s@mefa.gov.ir

شماره تلفن: فکس : 08632274005                        تلفن :08632274006
آدرس:

   - اراک- میدان امام حسین(ع)- جنب کوی امیر کبیراداره کل امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی

سوابق تحصیلی:

  - لیسانس حسابداری دولتی از دانشکده علوم اقتصادی

  - فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی اراک

سوابق اجرایی:

  - حسابدار اداره کل تمرکز و تلفیق حسابها و روش های حسابداری

  - حسابرس گروه تمرکز و تلفیق حسابهای استان مرکزی

  - معاون ذیحساب اداره کل راه و ترابری استان مرکزی

  - ذیحساب اداره کل ثبت احوال استان مرکزی

  - سرپرست ذیحسابی اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی

  - سرپرست ذیحسابی اداره کل کار و امور اجتماعی

  - سرپرست ذیحسابی اداره کل تربیت بدنی استان مرکزی

  - ذیحساب اداره کل نوسازی مدارس استان مرکزی

مهارتها:

  - تألیف کتاب حسابداری میانه یک

  - کارشناس رسمی دادگستری

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^